sinh nhật hot & cold lần thứ 3… tặng 100% giá trị hóa đơn…
   HOT…HOT…HOT...!!!! ****MỪNG SINH NHẬT HOT&COLD TRÒN 3 TUỔI******* KHÁCH HÀNG SẼ ĐƯỢC TẶNG 100% “GIÁ TRỊ
wfrgehgn