Uống trà sữa “tặng” quà xem film!!! Thích nhoa…
Cấp báo, Cấp báo!! ^^ Từ ngày 10.10.2014, khi mang hóa đơn Hot&Cold trị giá
1606877_550170501751421_5268860669001214465_n