SÁNG TẠO CÙNG HOT&COLD
**** TIN SHOCK...TIN SHOCK...HÀNG LOẠT QUÀ KHỦNG XUẤT HIỆN TẠI HOT&COLD !!!! ****** ^_^
CT